lol@het4natuurkwaliteitenspel.nl

About us

Over Rosalie Thijssen en Marike van Eijs

Hoe kwamen we samen?

Hoi wij zijn Rosalie Thijssen en Marike van Eijs, de makers van dit spel!

Tijdens de intervisie van het platform de 4 natuurkwaliteiten hebben we elkaar leren kennen. Rosalie vanuit de opleiding Natuurgeneeskunde van destijds de HvNA en Marike vanuit destijds de opleiding Consulent Natuurlijke Gezondheid.

De 4 natuurkwaliteiten zijn de verbindende factor. Toen Marike met het voorstel kwam om een spel te ontwikkelen aarzelde Rosalie geen moment, want ook zij liep al langer met dit idee rond.

We gingen voortvarend aan de slag, maar zoals vaker gezegd heeft goed werk zijn tijd nodig. Bovendien is er voor ons allebei in de tussentijd veel gebeurd. Lees ieders eigen verhaal hiernaast.

groetjes,

Rosalie en Marike


Hoi, ik ben Marike en heb samen met Rosalie met heel veel plezier aan dit spel gewerkt. Dit hele proces en mijn eigen ontwikkelingen ernaast hebben me veel inzicht gegeven in mijn temperament. Dat is heel fijn, want op het moment dat ik kennis maakte met de 4 natuurkwaliteiten was ik behoorlijk de weg kwijt en had ik er geen idee van wie ik was. Heel lastig om mijn temperament te bepalen als ik antwoord moest geven op welke stelling op mij van toepassing is. Ik zat op dat moment in een burn-out en zat in een hele flegmatische periode, die ik heel erg nodig had om in balans te komen, maar was ik wel die flegmaticus? Of was dit gedrag een antwoord op het doorschieten op de assen? Door mezelf uit te dagen en over de assen te bewegen ben ik er meer en meer achter gekomen dat ik energie krijg van (veel) dingen ondernemen, aanpakken, organiseren, mensen verbinden, creatief bezig zijn. Ik kom dan uit bij overwegend het sanguinische temperament, maar dat ben ik niet in alle opzichten en dat is prima. Ik ben blij dat de 4 natuurkwaliteiten in mijn leven zijn gekomen, want ze hebben me veel inzicht verschaft. Dit gun ik jou ook en zeker op deze speelse manier.

Liefs, Marike


Hoi, ik ben Rosalie en zag direct de meerwaarde van het spel en de mogelijkheden. Daarnaast was er direct een klik met Marike. De samenwerking met haar was een heel natuurlijk gevolg van onze ontmoeting. Met veel plezier en verbazing heb ik met haar aan het spel gewerkt. Plezier omdat we een gelijkwaardig doel nastreven. Op een speelse, snelle manier de theorie van de vier natuurkwaliteiten uitdragen en mensen inzicht bieden in de theorie rond de temperamenten en de natuurkwaliteiten. Verbazing omdat ik tijdens het proces de verschillen in onze temperamenten steeds duidelijker kon waarnemen, en de theorie steeds meer voor mij ging leven.

Persoonlijk heb ik veel inzicht gekregen in de patronen waar ik zelf steeds tegen aan liep. Welke beweging kan ik als flegmaticus gemakkelijk maken, en waar houd ik mijzelf in tegen? Heb ik meer inzicht gekregen in mijn kwaliteiten én valkuilen. En maak ik nu bewustere keuzes, die mijn gezondheid ten goede komen. Als rasechte flegmaticus ga ik graag de verbinding aan met mensen, probeer het positieve naast het negatieve te (laten) zien en voel mij echt goed als anderen ook stralen. Met het spel hebben we een mooi middel in handen om op een snelle en vooral positieve manier kennis te maken met de theorie van de vier natuurkwaliteiten. Mijn wens is dat dit leidt tot meer begrip voor jezelf én de mensen om je heen.