lol@het4natuurkwaliteitenspel.nlSpelregels

Het 4 natuurkwaliteitenspel

Ontdek je temperament, ken jezelf, begrijp de ander

Voor therapeuten en behandelaren die werken met de 4 natuurkwaliteiten.


De 4 natuurkwaliteiten, temperamenten.


Dank je wel voor jouw aankoop van ons spel. Een vertaling van ons om snel en op creatieve manier inzicht te krijgen in de 4 natuurkwaliteiten, een temperament te bepalen en op speelse wijze de verschillende temperamenten te beleven. Dit spel kan door jullie gebruikt worden om snel een temperament te bepalen, om mensen snel inzicht te geven over de 4 Natuurkwaliteiten en ze deze te laten ervaren.

Het spel is ontstaan uit de afstudeer opdracht voor de Consulent Natuurlijke gezondheid van Marike van Eijs. Marike vind dat het uitdragen van de vier natuurkwaliteiten op een speelse manier mag, en dat de natuurkwaliteiten leer weer net zoveel draagkracht mag krijgen als de Traditional Chinese Medicine en de Ayurvedische gezondheidsleer. Door de kaartjes krijg je snel inzicht in het temperament van jezelf (of de ander). Alleen met de kaartjes of in een groepje samen met het bord.

Bij een presentatie van het spel zag Rosalie direct de meerwaarde van dit spel en kwam het idee van een spel om temperamenten te beleven, inzicht in te krijgen in temperamenten weer naar boven. Rosalie hoopt dat kennis van jouw eigen temperament en de andere temperamenten bijdraagt aan meer begrip voor jezelf. Bijdraagt aan bewustwordingsprocessen in jouw eigen ontwikkeling. En daarnaast aan meer begrip voor elkaar, de samenleving.

Samen zijn ze het leuke proces aangegaan om een spel te ontwikkelen, verder uit te bouwen en nu uit te geven. Naast veel plezier heeft het hen nog meer inzicht en verdieping van de lesstof gegeven, die is terug te vinden in:

De Natuur? Dat ben jij!, Eerste druk 2016, Renée Koenders en Esther Tenhagen             

Simpel én complex, Eerste druk 2017, Renée Koenders en Esther Tenhagen

Platform www.4natuurkwaliteiten.nl


Het systeem is er niet op uit om iemand in hokjes te plaatsen. Er bestaat niet dé Flegmaticus, of dé Sanguinicus. Ieder reageert uniek over beide assen vanuit zijn voorkeursplek. En wanneer jij gezond bent kun je over de assen beide kanten goed op bewegen, met behoud van vitaliteit. Je zult echter zien dat wanneer je de vrije keuze hebt je graag één bepaalde kant op beweegt op de ene as en de andere. En dat je moeite doet voor de beweging de andere kant op.

Inhoud Speeltas

Bordspel dubbelzijdig,

Twee stapels reflectiekaartjes, stapel Blauw-Oranje en Bruin- Groen

Vier gekleurde kaartjes met daarop de kernwoorden van de 4 natuurkwaliteiten.

Vier gekleurde kaarten met daarop de beschrijving van de vier temperamenten.

Vier stapels Kans kaartjes. Wit met daarop in gekleurde letters de temperamenten: Flegmaticus, Sanguinicus, Cholericus, Melancholicus.

Vier keer 7 Elementkaartjes, Gekleurd met de elementen Vuur, Water, Aarde en Lucht

Twee dobbelstenen, 7*2 steentjes


Spelregels

Er zijn vele mogelijkheden met dit spel.

Je kunt het gebruiken om het temperament te bepalen. Speel je het één op één, dan het je niet per sé het spelbord nodig. Speel je het met meerdere personen, gebruik dan de gekleurde kant, met de 2 assen.

Wil je de temperamenten ontdekken, gebruik dan het spelbord met de rondjes en de vakjes.

Ontdek wat jij het leukst vind om te doen.Versie: Bepaal je temperament

Alleen

Pak de twee stapels met reflectiekaarten (Blauw – Oranje en Groen-Bruin). Lees beide kanten en leg de kaart neer met die kleur naar boven waar jij je het beste in herkent. Probeer vanuit de eerste reactie te werken. Niet gaan nadenken over wat je in verschillende situaties doet. En dan nog wat je eerste primaire reactie is. Herken jij je in beide stellingen of juist niet leg dan de kaart aan de kant.

Als de kaarten op zijn, kijk je welke kleur kaart het meeste voorkomt in de stapel Blauw-Oranje en de stapel Bruin-Groen. Die twee kleuren die het meest voorkomen laten je zien waar jij je het best in herkent. Dat zegt iets over jouw temperament.

De combinatie Blauw-Groen = Flegmaticus, Blauw-Bruin = Melancholicus, Bruin-Oranje = Cholericus en Oranje-Groen = Sanguïnicus. Op de 4 temperamentkaarten kun je zien wat dat over jou zegt. Waar jouw kwaliteiten, valkuilen en levensles liggen.

Bij kleine verschillen kijk je welke voor jouw de belangrijkste uitspraken zijn en die laat je dan zwaarder wegen.

In de achtergrond van de reflectiekaarten staan symbolen van de verschillende holistische niveaus waar wij als natuurgeneeskundige naar kijken: emotioneel, fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel. Door te kijken welke uitspraken je in de verschillende niveaus doet krijg je zicht op hoe jij reageert in verschillende situaties. Bij grote verschillen is het leuk om te onderzoeken waar verschillen door ontstaan. Het kan bijvoorbeeld zijn dat op fysiek niveau een andere beweging zichtbaar is dan op sociaal niveau. Dit geeft aanvullende informatie aan jou als therapeut of behandelaar.

Door het met twee personen te doen kun je reflecteren op wat iemand neerlegt. De ander kan aangeven of deze jou in je stellingen herkent. Dit geeft informatie over blinde vlekken of blokkades.

Ook extra informatie kun je krijgen wanneer je de kaarten legt en vanuit een andere omgeving te werken. Door dan te kijken waar de verschillen in acties en reacties zitten, krijg je weer meer inzicht in eigen acties en reacties. Denk aan werksituatie en thuis situatie.

Met meerdere personen

het gekleurde spelbord met de twee assen

Geschikt bij workshop, informatiebijeenkomst.

Pak 2 stenen van dezelfde kleur per persoon, en leg deze in het hart van het bord.

Ieder krijgt een aantal kaarten van één stapel of oranje-blauw of groen-bruin. Om de beurt lees je de kaart hardop voor. Iedereen kijkt welke stelling het beste past, waar ieder zichzelf het beste in herkent. Kijk naar de kleur van de kaart en beweeg je steen een plaats over de as die bij de kleur van de kaart hoort. (vb kaarten Oranje-Blauw…herken jij je in Oranje dan schuif je een plek op richting oranje. Herken jij je in blauw dan schuif je een plaats op richting blauw. Herken jij niets in de kaart dan blijf je op je plaats staan).Om te weten welke kleur wat is kun je de 4 kernkaartjes gebruiken en deze op de assen leggen…

Als de kaarten op zijn of als het duidelijk is waar de stenen het duidelijkst naar toe bewegen, neem je de volgende stapel en ga je over de andere as bewegen.

Is het duidelijk waar jouw natuurkwaliteiten liggen, kijk dan welk temperament daarbij hoort en lees op de temperament kaarten wat dat over jou zegt.

Vragen die jij jezelf of de ander hierbij kunt stellen zijn: Herken jij jezelf erin? Herkent een ander jou daarin? Herken jij de ander?


Versie: Ontdek je temperament

Gebruik de andere kant van het spelbord, met de rondjes en de vakjes.

Doel van dit spel is om meer inzicht te krijgen in én het ervaren van de verschillende temperamenten en hun kwaliteiten. Verdeel de stapels reflectie kaarten in tweeën en leg deze op kleur in het spelbord. Leg de temperament kanskaarten in de betreffende kwadranten, ook te herkennen aan de kleur. Leg de elementkaartjes in hun eigen vakje.

Je gebruikt een steen per persoon en één dobbelsteen. Je start vanuit het midden. Je gaat 11 reflectiekaarten en vier verschillende element kaartjes verzamelen. Als iemand dit bij elkaar heeft mag je het spel stoppen.

Ieder gooit om de beurt met de dobbelsteen. Je mag het aantal passen zetten wat je met de dobbelsteen gooit. De richting waarin je loopt mag je iedere beurt opnieuw kiezen. Bij gezondheid kun je namelijk vrij bewegen over de assen. Heb je 6 gegooid, dan mag je nog een keer (tenzij je een Kaart hebt waarbij je beurt vervalt). Je mag samen op een plek staan. Onderweg kom je gekleurde vakjes en vakjes met een F,M, S, C tegen.

F, M, S, C : pak een kanskaart van de stapel in het kwadrant waar je staat. Lees voor wat erop staat. Voer de opdracht uit. Wanneer gesproken wordt over vooruit of terug bewegen ga je uit van de richting waarin je bewogen hebt in deze beurt. Kun je de opdracht niet uitvoeren dan vervalt het kaartje en hoef je geen nieuwe kaart te pakken. Leg de kaart daarna onder de stapel.

Gekleurd vakje: pak een reflectie kaart in de kleur van het vak. Lees deze voor en legt deze bij jezelf neer met die kant naar boven waar jij je het meest in herkent. Herken jij jezelf helemaal niet pak dan een nieuwe kaart. Leg de andere kaart terug onder de stapel.

Element kaartje: Je mag het kaartje pakken als je op het vakje zelf staat!

Als je situaties tegenkomt waar de regels niet in voorzien kijk dan eens welke kwaliteiten er bij jullie zijn om deze uitnodiging tot het maken van spelregels. En bepaal samen hoe je ermee omgaat.

Veel ontdekking plezier!

Liefs Rosalie en Marike